Thomas Hedengran i Världsdramatiken runt. Foto: Johan Holtzberg

Thomas Hedengran i Världsdramatiken runt. Foto: Johan Holtzberg